Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań

Tel.: 61 835 50 00

  • http://awf.poznan.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka Sport Taniec w Kulturze Fizycznej
Turystyka i rekreacja Wychowanie fizyczne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka Neurobiologia Sport
Taniec w Kulturze Fizycznej Turystyka i rekreacja Wychowanie fizyczne

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia

Opis Uczelni - Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

studenci ssw


Historia poznańskiej uczelni sięga 1919 r., kiedy korzystając z dorobku Katedry Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego, będącej częścią Wszechnicy Piastowskiej, powołane zostaje do życia Studium Wychowania Fizycznego, działające później przy Akademii Medycznej.

W latach 50-tych XX w. uczelnia zostaje przemianowana na Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, a od 01-01-73 r. działa jako Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Patronem uczelni jest jeden z pierwszych kierowników Katedry Higieny Szkolnej i jednocześnie twórca Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Studenci poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, mogą wybrać jeden z kilkunastu oferowanych kierunków, takich jak: sport, turystyka i rekreacja, dietetyka, wychowanie fizyczne, fizjoterapia czy neurobiologia. Akademia kształci przyszłe kadry trenerskie w wielu dziedzinach sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego jak i naukowców o specjalnościach ściśle związanych z kulturą fizyczną.

Oferta kształcenia - Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

STUDIA DYPLOMOWE:

   

Wydział Wychowania Fizycznego Kierunek: 

W y c h o w a n i e F i z y c z n e TRYB -studia stacjonarne i niestacjonarne -studia dwustopniowe: etap I – 3-letnie studia licencjackie etap II – 2-letnie studia magisterskie - studia I stopnia w formie wieczorowej Studia I stopnia - specjalności: instruktor sportu fitness turystyka szkolna Studia II stopnia: - specjalności: trenerska sport osób niepełnosprawnych organizacja i zarządzanie sportem 

 Kierunek: F i z j o t e r a p i a TRYB -studia stacjonarne i niestacjonarne -studia dwustopniowe: etap I – 3-letnie studia licencjackie etap II–2-letnie studia magisterskie - studia I stopnia w formie wieczorowej Kierunek: Sport TRYB -studia stacjonarne i niestacjonarne -studia dwustopniowe: etap I – 3-letnie studia licencjackie etap II – 2-letnie studia magisterskie - specjalności: zarządzanie sportem, trenerska 

  Wydział Turystyki i Rekreacji 

Kierunek: T u r y s t y k a i R e k r e a c j a TRYB -studia stacjonarne i niestacjonarne -studia dwustopniowe: etap I – 3-letnie studia licencjackie etap II – 2-letnie studia magisterskie Studia I stopnia - specjalności: obsługa ruchu turystycznego rekreacja hotelarstwo turystyka kulturowa z dziennikarstwem dietetyka w turystyce i rekreacji ekoturystyka technologie informatyczne w turystyce i rekreacji Studia II stopnia: - specjalności: animacja czasu wolnego turystyka zrównoważona turystyka międzynarodowa Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej ul. Estkowskiego 13, 66 - 400 Gorzów Wlkp tel. (095) 727 91 00 www.awf-gorzow.edu.pl 

  STUDIA PODYPLOMOWE: -STUDIA PODYPLOMOWE Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA! - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SPORTEM - TRENER II KLASY (2 SEMESTRY) - ODNOWA BIOLOGICZNA Z ELEMENTAMI WELLNESS I FIZJOTERAPII - WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI - FORMY GIMNASTYCZNO-TANECZNE I FITNESS - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GOSPODARKA TURYSTYCZNĄ I HOTELARSTWEM Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr prowadzi studia podyplomowe w zakresie: -gimnastyka korekcyjna - wychowanie fizyczne specjalne - menedżer sportu - wychowanie fizyczne - trener koszykówki, trener lekkiej atletyki, trener piłki nożnej, trener piłki ręcznej, trener piłki siatkowej, trener pływania, trener zapasów, wioślarstwa, judo,

Prężnie działają w naszej uczelni towarzystwa naukowe, w tym studenckie Koła Naukowe. Studenci mogą realizować swoje pasje i zainteresowania badawcze w osiemnastu sekcjach tematycznych. Najlepsi, posiadający dobrą znajomość języków obcych mają szansę poszerzania wiedzy na uniwersytetach europejskich w trakcie semestralnych studiów, w ramach europejskich programów edukacyjnych, takich jak LLP- ERASMUS czy COMENIUS. W roku akademickim 2010/2011 planujemy umożliwić im wyjazd, celem kontynuowania studiów do 35 europejskich, partnerskich uniwersytetów.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Na naszym portalu przedstawiamy jedną z najstarszych i najważniejszych instytucji edukacyjnych w Poznaniu, czyli Akademię Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego. Ta ciesząca się renomą uczelnia oferuje wykształcenie na najwyższym poziomie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Na podobny profil edukacyjny jesteśmy w stanie zapożyczyć jedynie kilka placówek w okolicy. Kilka z nich znajduje się w innych miastach, jednakże w Poznaniu istnieją także instytucje o zbliżonym profilu. Wśród nich można wymienić Akademię Medyczną z kierunkiem fizjoterapia, oraz uczelnie z programami związanych z dietetyką i zarządzaniem sportem.

AWF skupia się w głównej mierze na wychowaniu fizycznym i specjalizuje się w kształceniu kadry trenerskiej, czyli osób, które później kreują sukcesy polskiego sportu. Jest to idealne miejsce dla osób pragnących połączyć swoją pasję do sportu z karierą zawodową.