Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań

Tel.: 61 835-50-81

FAX. 61 835-50-81

  • http://www.awf.poznan.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Polecane Uczelnie w Poznaniu