SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

TEL. 61 27 11 222

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Galeria ZDJĘĆ

Studia Poznań - O Uczelni - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań


Uniwersytet SWPS czy humanistyczno-społeczny, to centrum naukowo-dydaktyczne. Jest bardzo nowoczesne i oferuje ponad 30 interdyscyplinarnych kierunków studiów,
prowadzonych aż w pięciu miastach, tj. w Warszawie, Sopocie, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. To także pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce, który inwestuje w rozwój nauki.

Uczelnia ta od ponad 19 lat jest uważana za jeden z najważniejszych ośrodków studiów. Od początku swojego istnienia bardzo intensywnie się rozwija i prężnie prowadzi działalność naukowo-badawczą.

Studia Poznań - Oferta Kształcenia - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

Kształcić się tu mogą studenci w kierunku psychologa, prawnika, dziennikarza czy młodego projektanta.

Do wyboru jest tu kilka kierunków. Między innymi: psychologia, wzornictwo, architektura czy prawo.

Kierunek wzornictwo to nowoczesne studia projektowe znane jako School of Form. Program ten został uznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najbardziej innowacyjny w Polsce. Dzięki temu cały wydział otrzymał milion złotych nagrody, które może włożyć w doskonalenie i rozwój całej oferty dydaktycznej.

W 2014 roku, uczelni udało się pozyskać prawie 3 miliony złotych na realizację projektów badawczych w dziedzinie prawa oraz psychologii. Dzięki temu studenci mają możliwość prowadzenia badań typu field study w specjalnie przygotowanym do tego, profesjonalnym laboratorium psychologicznym.

Studenci również mają możliwość zaangażowania się w innowacyjne projekty, które są realizowane w porozumieniu z instytucjami, poradniami czy kancelariami prawnymi. Wszyscy absolwenci tej uczelni mogą kontynuować karierę naukową w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich odbywających się na uczelniach w Warszawie i we Wrocławiu.

Warto wspomnieć, że SWPS prowadzą badania, które są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby ludzi, a nowoczesny model kształcenia oparty jest na partnerskich relacjach. Uczelnia współpracuje ze środowiskiem kultury oraz sztuki, a także biznesu. Dzięki temu studenci mogą się nie tylko uczyć ale także odkrywać wiedzę.