Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

5 faktów na temat studiów z obszaru bezpieczeństwa narodowego

5 faktów na temat studiów z obszaru bezpieczeństwa narodowego

Jakie przedmioty znajdują się w programie? Gdzie można znaleźć pracę po obronie? Jakie uczelnie oferują ten kierunek? Oto 5 faktów na temat studiów z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Różnorodny program studiów


Osoby ciekawe świata i mające wiele zainteresowań na pewno docenią to, że bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem stanowiący połączenie różnych dziedzin. Program studiów obejmuje zagadnienia z obrębu administracji, historii, polityki, wiedzy o społeczeństwie, stosunków międzynarodowych czy prawa. W trakcie nauki studenci uczestniczą w takich zajęciach jak:


• zarządzanie kryzysowe i strategiczne,


• polityka bezpieczeństwa,


• mediacje i konflikty społeczne,


• teoria bezpieczeństwa,


• cyberterroryzm,


• ochrona praw człowieka,


• militarne aspekty bezpieczeństwa w państwie,


• wiedza o konfliktach zbrojnych.


Studia na uczelni o specjalistycznym profilu


Bezpieczeństwo narodowe można studiować w szkołach wyższych zarówno publicznych, jak i prywatnych w wielu dużych miastach w Polsce. Nad Wisłą działa też uczelnia, która specjalizuje się w kształceniu z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, bo o niej mowa, oferuje nie tylko studia z bezpieczeństwa narodowego (np. studia licencjackie i studia magisterskie w Poznaniu), ale również nauczanie z takich obszarów jak coraz popularniejsze bezpieczeństwo zdrowotne, publiczne czy wewnętrzne. Co więcej, zainteresowani tym zagadnieniem mogą również pogłębić swoją wiedzę na kierunkach bezpieczeństwo morskie (w oddziale w Gdańsku) oraz bezpieczeństwo ekologiczne (na wydziale w Jastrzębiu-Zdroju).


Duży wybór specjalności


Ten kierunek studiów daje sporo możliwości m.in. ze względu na duży wybór specjalności. Zależy on od uczelni, ale do najpopularniejszych należą wojskowa i policyjna. Przykładowo, we wspomnianej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, na studiach I stopnia w Poznaniu studenci mogą wybierać spośród takich specjalizacji jak:


• zarządzanie kryzysowe,


• antyterroryzm,


• zarządzanie bezpieczeństwem narodowym,


• bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm,


• specjalność wojskowa,


• specjalność policyjna,


• BHP i ochrona przeciwpożarowa,


• obrona terytorialna i obrona cywilna,


• bezpieczeństwo publiczne,


• detektywistyka i wywiad gospodarczy.


Perspektywy na rynku pracy


Interdyscyplinarny program studiów oraz możliwość wyboru specjalności powodują, że studia te dają przyszłym absolwentom ciekawą perspektywę zawodową. Osoby z dyplomem z bezpieczeństwa narodowego mogą próbować swoich sił w służbach mundurowych np. w wojsku, policji czy straży granicznej. Potrzebne są również w jednostkach administracji publicznej zajmujących się bezpieczeństwem, ale też w prywatnych firmach badających ten obszar czy w agencjach detektywistycznych i centrach zarządzania kryzysowego.


Zajęcia z praktykami


W szkołach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, wiele zajęć prowadzonych jest nie tylko przez wykładowców zatrudnionych na uczelniach, ale również przez praktyków, którzy mają wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa. Co więcej, część z nich pracuje również w służbach mundurowych czy w instytucjach zajmujących się ochroną państwa, dlatego udział w takich zajęciach daje możliwość zapoznania się z autentycznymi case studies oraz poznania specyfiki tego zawodu. To dla studentów również okazja, być może, do poznania przyszłego pracodawcy.

Data publikacji: 19-08-2020

Aktualności z Poznania