Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

5 faktów na temat studiów z obszaru bezpieczeństwa narodowego

5 faktów na temat studiów z obszaru bezpieczeństwa narodowego
Jakie przedmioty znajdują się w programie? Gdzie można znaleźć pracę po obronie? Jakie uczelnie oferują ten kierunek? Oto 5 faktów na temat studiów z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Różnorodny program studiów

Osoby ciekawe świata i mające wiele zainteresowań na pewno docenią to, że bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem stanowiący połączenie różnych dziedzin. Program studiów obejmuje zagadnienia z obrębu administracji, historii, polityki, wiedzy o społeczeństwie, stosunków międzynarodowych czy prawa. W trakcie nauki studenci uczestniczą w takich zajęciach jak:

• zarządzanie kryzysowe i strategiczne,

• polityka bezpieczeństwa,

• mediacje i konflikty społeczne,

• teoria bezpieczeństwa,

• cyberterroryzm,

• ochrona praw człowieka,

• militarne aspekty bezpieczeństwa w państwie,

• wiedza o konfliktach zbrojnych.

Studia na uczelni o specjalistycznym profilu

Bezpieczeństwo narodowe można studiować w szkołach wyższych zarówno publicznych, jak i prywatnych w wielu dużych miastach w Polsce. Nad Wisłą działa też uczelnia, która specjalizuje się w kształceniu z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, bo o niej mowa, oferuje nie tylko studia z bezpieczeństwa narodowego (np. studia licencjackie i studia magisterskie w Poznaniu), ale również nauczanie z takich obszarów jak coraz popularniejsze bezpieczeństwo zdrowotne, publiczne czy wewnętrzne. Co więcej, zainteresowani tym zagadnieniem mogą również pogłębić swoją wiedzę na kierunkach bezpieczeństwo morskie (w oddziale w Gdańsku) oraz bezpieczeństwo ekologiczne (na wydziale w Jastrzębiu-Zdroju).

Duży wybór specjalności

Ten kierunek studiów daje sporo możliwości m.in. ze względu na duży wybór specjalności. Zależy on od uczelni, ale do najpopularniejszych należą wojskowa i policyjna. Przykładowo, we wspomnianej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, na studiach I stopnia w Poznaniu studenci mogą wybierać spośród takich specjalizacji jak:

• zarządzanie kryzysowe,

• antyterroryzm,

• zarządzanie bezpieczeństwem narodowym,

• bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm,

• specjalność wojskowa,

• specjalność policyjna,

• BHP i ochrona przeciwpożarowa,

• obrona terytorialna i obrona cywilna,

• bezpieczeństwo publiczne,

• detektywistyka i wywiad gospodarczy.

Perspektywy na rynku pracy

Interdyscyplinarny program studiów oraz możliwość wyboru specjalności powodują, że studia te dają przyszłym absolwentom ciekawą perspektywę zawodową. Osoby z dyplomem z bezpieczeństwa narodowego mogą próbować swoich sił w służbach mundurowych np. w wojsku, policji czy straży granicznej. Potrzebne są również w jednostkach administracji publicznej zajmujących się bezpieczeństwem, ale też w prywatnych firmach badających ten obszar czy w agencjach detektywistycznych i centrach zarządzania kryzysowego.

Zajęcia z praktykami

W szkołach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, wiele zajęć prowadzonych jest nie tylko przez wykładowców zatrudnionych na uczelniach, ale również przez praktyków, którzy mają wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa. Co więcej, część z nich pracuje również w służbach mundurowych czy w instytucjach zajmujących się ochroną państwa, dlatego udział w takich zajęciach daje możliwość zapoznania się z autentycznymi case studies oraz poznania specyfiki tego zawodu. To dla studentów również okazja, być może, do poznania przyszłego pracodawcy.

Data publikacji: 19-08-2020