Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Studia MBA w Poznaniu

Studia MBA w Poznaniu

Studia Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w PoznaniuStudia Executive MBA to program kształcenia nowoczesnych kadr menadżerskich wyższego i średniego szczebla. W trakcie kształcenia słuchacze zdobywają kluczowe kompetencje, niezbędne w zarządzaniu biznesem, takie jak gruntowna wiedza o funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a także praktyczne umiejętności przywódcze oraz planowania strategicznego. Dwuletni program nauczania jest podzielony na cztery filary: podstawy biznesu, kluczowe aspekty zarządzania, rozwój kompetencji menadżerskich oraz projekty i innowacje. Kształcenie pozwala na pozyskanie najnowszej i kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a także budowanie sieci kontaktów i kształcenie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się pod skrzydłami najlepszej kadry dydaktycznej z wykorzystaniem szerokiej gamy metod i narzędzi kształcenia. Absolwenci studiów MBA są kompleksowo przygotowani, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do nowych wyzwań, jakie stoją przed nimi w przedsiębiorstwach.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 35 000 zł

Studia MBA na Collegium da Vinci w Poznaniu

colllegium


Studia MBA na Collegium da Vinci w Poznaniu pozwalają na uzupełnienie wykształcenia, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym w zakresie zarządzania i biznesu. Przeznaczone są dla menadżerów, dyrektorów, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, a także dla właścicieli firm, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć kompetencje biznesowe. Program studiów jest nowoczesny, oparty o aktualne potrzeby kadry zarządzającej i zmieniające się środowisko biznesowe. Znajdują się w nim takie moduły tematyczne, jak ekonomia zarządcza, finanse i rachunkowość finansowa, zarządzanie ryzykiem finansowym, budżetowanie i controlling, optymalizacja finansowa przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, zarządzanie oraz szereg warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych, które pozwalają na kształtowanie nowych umiejętności. Absolwenci studiów MBA są kompleksowo i wszechstronnie przygotowani do prowadzenia działań biznesowych, negocjacji, zarządzania ryzykiem oraz planowania strategii przedsiębiorstwa.

Czas trwania: 3 semestry
Cena: 22 450 zł


Studia MBA w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

wskiz


Studia MBA w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu to propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, a także kompetencje biznesowe. Skierowane są do menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także dla osób, które przygotowują się do prowadzenia własnego biznesu. W programie kształcenia znajdują się takie zagadnienia, jak projekty biznesowe, przywództwo i HR, etyczne i prawne aspekty praktyki zarządzania, strategia organizacji, psychologia w zarządzaniu zespołem ludzkim. W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności w trakcie warsztatów, szkoleń i ćwiczeń. Program studiów jest nieustannie aktualizowany w oparciu o zmieniające się trendy w globalnym biznesie. Najwyższe standardy akademickie, wykwalifikowana kadra naukowa, a także dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych gwarantują, że nauka na studiach MBA dostarczy studentom szeroki zakres umiejętności i kompetencji możliwych do wykorzystania w biznesie.

Czas trwania: 3 semestry
Cena: 19 900 zł

Studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług

wshiu


Studia Executive MBA należą do studiów interdyscyplinarnych, łączących w sobie wiedzę z zakresu zarządzania, finansów, gospodarki, biznesu, kompetencji miękkich oraz wielu innych umiejętności, które pogłębiają i poszerzają kompetencje menadżerskie. W programie kształcenia znajdują się zagadnienia dotyczące strategii organizacji, negocjacji, komunikacji wizerunkowej, zarządzania procesami, projektami i kapitałem ludzkim, a także szereg zajęć z finansów, rachunkowości i ekonomii, które uczą sprawnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Kształcenie odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych i według najwyższych akademickich standardów. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, a także przez praktyków ze świata biznesu, którzy dzielą się ze słuchaczami doświadczeniem oraz wiedzą praktyczną. W trakcie nauki duży nacisk kładzie się na kształtowanie praktycznych umiejętności, które następnie można wykorzystać w pracy w przedsiębiorstwie. Absolwenci studiów MBA są solidnie przygotowani pod względem merytorycznym i praktycznym do nowych biznesowych zadań.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 20 000 zł

Studia MBA na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

uam


MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą to oferta kształcenia dla osób zarządzających uczelniami o różnym profilu czy trybie kształcenia. W trakcie nauki słuchacze poznają szczegółowo cztery bloki programowe – psychologiczny, ekonomiczny i finansowy, prawny oraz zarządzanie i marketing. Program nauki jest nowoczesny, przemyślany, dopasowany do stale zmieniających się potrzeb w segmencie edukacji na poziomie wyższym. Słuchacze uzyskują szeroko zakrojoną wiedzę merytoryczną, a także kształtują w sobie umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania finansami, kapitałem ludzki, organizacji pracy oraz umiejętnie prowadzonego marketingu i komunikacji. Kształcenie realizowane jest z udziałem najlepszej kadry dydaktycznej oraz metod i narzędzi usprawniających nowoczesną edukację. Absolwenci studiów MBA dla osób zarządzających szkołą wyższą mogą nowo nabyte kompetencje i umiejętności od razu wdrażać w swoich macierzystych jednostkach edukacyjnych.

Czas trwania: 4 semestry
Cena: 14 400 zł

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów podyplomowych w Poznaniu sprawdź tutaj.

Data publikacji: 14-12-2020

Aktualności z Poznania