Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Poznaniu

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Poznaniu

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Poznaniu sprawdź tutaj.

UAM w Poznaniu

zdjecie


Kierunek psychologia na UAM w Poznaniu to jednolite studia magisterskie trwające pięć lat. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozbudowaną wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, osobowości, emocji i motywacji, psychologii społecznej i rozwoju. Poznają metodologię badań, statystykę, psychometrię oraz diagnozę psychologiczną, a także zdobywają umiejętności w zakresie prewencji i profilaktyki, mediacji i rozwiązywania konfliktów, udzielania wsparcia psychologicznego. W ramach kierunku realizowane są cztery specjalności: psychologia społeczna, psychologia edukacji, psychologia pracy i organizacji oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Kształcenie realizowane jest z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności oraz rozwój indywidualny studenta. Dużym atutem kształcenia na UAM jest świetnie przygotowana baza dydaktyczna, dobrze wyposażone pracownie i laboratoria, a także wykwalifikowana kadra wykładowców akademickich, specjalistów i ekspertów w wybranym obszarze nauk psychologicznych.

Bezpłatnie możesz studiować psychologię również w okolicy Poznania

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

zdjecie


Studia psychologiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Kształcenie pozwala na zdobycie rozległej wiedzy teoretycznej z obszaru nauk psychologicznych, takich jak psychologia społeczna, kliniczna, rozwojowa, wychowawcza czy psychopatologia. Studenci zdobywają umiejętności dotyczące prowadzenia badań psychologicznych, stawiania diagnozy, wsparcia psychologicznego, mediacji, rozwiązywania konfliktów. Pod koniec trzeciego roku studiów do wyboru są cztery specjalności: psychologia wspomagania rozwoju, psychologia społeczna, psychologia zdrowia i rehabilitacji oraz psychologia kliniczna. Podczas nauki studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych zajęciach, kursach i szkoleniach, które pozwalają na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności w wybranym obszarze specjalizacyjnym. Nauka odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a praktyki i staże zawodowe studenci realizują w renomowanych placówkach i ośrodkach psychologicznych.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy sprawdź tutaj.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

zdjecie


Psychologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Rozbudowany program kształcenia pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, jakie są niezbędne do wykonywania zawodu psychologa. W programie pojawiają się takie przedmioty ogólne i kierunkowe, jak psychologia człowieka dorosłego, psychologia społeczna, wychowawcza, rozwojowa, psychopatologia, metody badań psychologicznych, statystyka, diagnoza psychologiczna. Duży nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności w trakcie warsztatów, seminariów, ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych specjalistów – praktyków w wybranym obszarze nauk psychologicznych. Studenci mają do wyboru cztery specjalności: neuropsychologia, psychologia kliniczna, praktyczna psychologia społeczna i środowiskowa oraz stosowana psychologia zwierząt. Program nauczania jest tak skonstruowany, aby odpowiadać potrzebom wymagającego rynku pracy. Studenci realizują praktyki i staże zawodowe w renomowanych ośrodkach i placówkach. Absolwenci studiów psychologicznych są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranej specjalizacji.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu sprawdź tutaj.

Data publikacji: 23-02-2021

Aktualności z Poznania