Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Bezpłatne studia na kierunku dietetyka w Poznaniu

Bezpłatne studia na kierunku dietetyka w Poznaniu

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku Dietetyka w Poznaniu sprawdź tutaj.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuTEKST ALTERNATYWNY


Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu to dwustopniowe kształcenie, w którego skład wchodzą trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Celem nauki jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu dietetyki, przygotowanych do udzielania poradnictwa żywieniowego, tworzenia jadłospisów, wspomagania leczenia chorób za pomocą właściwego odżywiania. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty, jak fizjologia człowieka, podstawy żywienia człowieka, biochemia kliniczna, analiza żywności, higiena i toksykologia żywności, żywienie pediatryczne, żywienie osób starszych, żywienie w chorobach metabolicznych i cywilizacyjnych. Kształcenie obejmuje rozbudowaną wiedzę teoretyczną, a także naukę praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia planów żywieniowych i pracy z pacjentami oraz klientami o różnych potrzebach. W trakcie studiów studenci realizują praktyki i staże w dobrych i renomowanych ośrodkach, mają również możliwość podnoszenia kwalifikacji na różnego rodzaju kursach i dodatkowych szkoleniach.

AWF w PoznaniuTEKST ALTERNATYWNY


Studia dietetyczne na Akademii Wychowania Fizycznego to kształcenie licencjackie, które trwa trzy lata oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Kierunek powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i rosnącą świadomość społeczeństwa dotyczącą zdrowego odżywiania i stylu życia. Przygotowuje specjalistów, którzy dostarczają fachowej wiedzy i porad z zakresu żywienia osobom zdrowym, a także starszym, dzieciom oraz osobom z chorobami wymagającymi żywieniowego wsparcia i odpowiedniej diety. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozległą wiedzę z zakresu żywienia człowieka, fizjologii, metabolizmu, żywienia osób starszych, dzieci, sportowców, a także uczą się przygotowywać kompleksowe plany żywieniowe. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru są dwie specjalizacje: dietetyka sportowa oraz dietoprofilaktyka i dietorerapia. Kształcenie realizowane jest w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Studenci uczą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców, a także specjalistów praktyków.

Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuTEKST ALTERNATYWNY

Kierunek dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest realizowany w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studenci w trakcie kształcenia zdobywają rozbudowaną wiedzę i umiejętności dotyczące fizjologii żywienia człowieka, technologii produkcji żywności, tworzenia planów żywieniowych i doradztwa dietetycznego. Do wyboru są dwa moduły kształcenia: catering dietetyczny oraz doradztwo i konsultacje dietetyczne. Rozbudowany program nauczania uwzględnia potrzeby nowoczesnego rynku pracy i rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na doświadczonych fachowców z zakresu zdrowego odżywiania oraz leczenia dietą. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, mogą rozwijać zainteresowania na dodatkowych kursach i szkoleniach, a także realizować praktyki i staże zawodowe w renomowanych ośrodkach oraz gabinetach dietetycznych. Absolwenci kierunku dietetyka są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranej specjalizacji i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Data publikacji: 17-03-2021

Aktualności z Poznania