Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

1 uczelnia w Poznaniu - kierunek Filologia romańska

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

E-mail.: dnuam@amu.edu.pl

amu.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Filologia angielska z filologią romańską Filologia germańska z filologią romańską Filologia romańska
Filologia romańska z filologią angielską Filologia romańska z filologią germańską