Adres: ul. Grabowa 22

61-473 Poznań

Tel.: 61 832 77 76 wew. 124 lub 129
61 839 10 04, 61 839 10 05

  • http://www.wseit.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia Kosmetologia Techniki dentystyczne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia