Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

TEL. 61 835 15 11, 601 305 212

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Filmy - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Galeria ZDJĘĆ

STUDIA I I II STOPNIA NA KIERUNKACH ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/studia/studia-i-i-ii-stopnia

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia licencjackie są studiami pierwszego stopnia, które trwają trzy lata i kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Kształcenie pozwala na zdobycie podstawowej oraz kierunkowej wiedzy w zakresie pozwalającym na wykonywanie pracy zawodowej w konkretnej dziedzinie. Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego. Po zakończeniu kształcenia możliwe jest jego kontynuowanie na studiach magisterskich, niekoniecznie na tym samym kierunku.

Studia II stopnia (magisterskie)

Magisterskie studia uzupełniające trwają dwa lata, a na zakończenie studenci muszą obronić pracę dyplomową lub projekt dyplomowy, dzięki czemu uzyskują tytuł magistra w swojej dziedzinie. Studia magisterskie przeznaczone są dla osób w wyższym wykształceniem licencjackim, inżynierskim lub innym magisterskim, które chcą zdobyć dodatkową wiedzę, kwalifikacje i nowe umiejętności. Możliwe jest rozpoczęcie studiów magisterskich na zupełnie innym kierunku, niż dotychczasowy profil wykształcenia. Studenci, którzy ukończyli inne kierunki, mogą liczyć na wsparcie w postaci ośmiogodzinnego bloku zajęć wyrównujących, którym zaczyna się pierwszy semestr na studiach magisterskich. .

STUDIA NIESTACJONARNE I NIESTACJONARNE NA ODLEGŁOŚĆ - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/studia/studia-niestacjonarne-i-niestacjonarne-na-odleglosc

Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości mogą wybrać taki tryb kształcenia, który jak najbardziej im odpowiada. Poza standardowymi studiami stacjonarnymi, możliwe jest studiowanie w trybie niestacjonarnym lub niestacjonarnym na odległość. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się dwa razy w miesiącu, tylko w weekendy. Można więc je bez problemu połączyć z pracą zawodową. Ciekawa propozycją są również studia stacjonarne odbywające się w formie e-learningu. W tym systemie większa część zajęć odbywa się na odległość z wykorzystaniem wirtualnych platform. Stacjonarnie studenci przyjeżdżają tylko na 4 zjazdy, podczas których realizowane są zajęcia praktyczne, warsztaty, projekty, ćwiczenia i seminaria. Pozostałe zjazdy nie są obowiązkowe, a komplet materiałów można pobrać na specjalnej platformie edukacyjnej. Studenci mogą więc uczyć się wiedzy teoretycznej swoim tempem i wtedy, gdy im to pasuje. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy jest zaliczenie sesji egzaminacyjnej, która dla wszystkich form i trybów studiów odbywa się w tym samym terminie.

WARSZTATY I PROJEKTY - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/profil-praktyczny

Prowadzimy studia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie oraz Administracja, zarówno na studiach I stopnia (licencjackich) jak i II stopnia (magisterskich).

Połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku Zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku Administracja. Zajęcia odbywają się w niewielkich, około 20 osobowych grupach. Umożliwia to zmierzenie się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów.

ZAPLANUJ ŚCIEŻKĘ EDUKACJI - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/rekrutacja

Zarówno na kierunku zarządzanie, jak i administracja studenci mają do wyboru szereg specjalności, które są zgodne z ich zainteresowaniami, a także wymogami rynku pracy. Na kierunku zarządzanie do wyboru są takie specjalności, jak psychologia biznesu, coaching w biznesie, zarządzanie marką, zarządzanie windykacją należności czy coaching menadżerski. Wybór specjalności jest naprawdę spory, regularnie pojawiają się też nowe, dopasowane do zmieniających się potrzeb pracodawców. Studenci mogą mieć pewność, że kształcenie na wybranej specjalności pozwoli im na zdobycie wiedzy i cennego doświadczenia, przydatnych w późniejszej pracy zawodowej.

STUDIA PODYPLOMOWE MANAGERSKIE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/studia-podyplomowe

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje i specjalistyczną wiedzę. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez liderów biznesu i praktyków administracji.

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

DLACZEGO WSZIB W POZNANIU - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Nasza Uczelnia kreatywnie zareagowała na zagrożenie epidemiczne.

Korzystając z dostępnych w Uczelni technologii w ciągu 2 dni od zawieszenia zajęć stacjonarnych wprowadzono 100 % zajęć w formacie wideokonferencji.

Podczas wszystkich zajęć prowadzonych online na żywo zapewnione było wsparcie techniczne dla studentów i wykładowców.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z planem z początku semestru, bez opóźnień i odrabiania zajęć.

Zakończenie roku i egzaminy dyplomowe odbyły na przełomie czerwca i lipca, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego sprzed epidemii.

Zobacz opinie studentów i wykładowców na Facebooku WSZiB w Poznaniu

https://www.facebook.com/wszibwpoznaniu/posts/3133575536682350

 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 29 lat istnienia
 • 39 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • bezpłatne Biuro Prawne dla studentów
 • Coach i Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych

ZASADY REKRUTACJI - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Ze strony https://www.wszib.poznan.pl/dokumenty-rekrutacyjne pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.

Przygotuj pozostałe dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej

Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

OPŁATY - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/oplaty

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo.

Opłata wpisowa

 • Maj 0 zł
 • Czerwiec 0 zł
 • Lipiec 0 zł
 • Sierpień 85 zł
 • Wrzesień 85 zł

Czesne

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same, a rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo

Zarządzanie I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4800 zł
 • II rok 5400 zł
 • III rok 5400 zł

Zarządzanie II stopnia (magisterskie)

 • I rok 5100 zł
 • II rok 5400 zł

Administracja I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4500 zł
 • II rok 5100 zł
 • III rok 5100 zł

Administracja II stopnia (magisterskie)

 • I rok 5100 zł
 • II rok 5400 zł

Studia podyplomowe

 • Kadry i płace 4500 zł
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa 4500 zł
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie 4500 zł
 • Strategie i techniki sprzedaży 4800 zł
 • Lean Management 4800 zł
 • e-Biznes 4800 zł
 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI® Global R.E.P. 5200 zł
 • SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 5200 zł

Studiuj rodzinnie

Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji

KONTAKT - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/uczelnia/kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Biuro Rekrutacji
ul. Robocza 4, pokój nr 3
61-538 Poznań
Godziny otwarcia:
wtorek-sobota 9.00-18.00
T: 61 835 15 11
M: 601 305 212
E: rekrutacja@wszib.com.pl