Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Adres: ul. Robocza 4

61-538 Poznań

TEL. 61 835 15 11, 601 305 212

FAX. 61 835 15 04

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Galeria ZDJĘĆ

STUDIA I I II STOPNIA NA KIERUNKACH ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/studia/studia-i-i-ii-stopnia

Studia I stopnia (licencjackie)

Trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata oraz umożliwiają podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich oraz podyplomowych.

Studia II stopnia (magisterskie)

Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra. Na studia magisterskie można przyjść do naszej Uczelni po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – niekoniecznie na kierunku pokrewnym. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia. Zwiększa to szanse zawodowe studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących na początku I semestru.

STUDIA PODYPLOMOWE MANAGERSKIE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/studia-podyplomowe

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje i specjalistyczną wiedzę. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez liderów biznesu i praktyków administracji.

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

DLACZEGO WSZIB W POZNANIU - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Nasza Uczelnia kreatywnie zareagowała na zagrożenie epidemiczne.

Korzystając z dostępnych w Uczelni technologii w ciągu 2 dni od zawieszenia zajęć stacjonarnych wprowadzono 100 % zajęć w formacie wideokonferencji.

Podczas wszystkich zajęć prowadzonych online na żywo zapewnione było wsparcie techniczne dla studentów i wykładowców.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z planem z początku semestru, bez opóźnień i odrabiania zajęć.

Zakończenie roku i egzaminy dyplomowe odbyły na przełomie czerwca i lipca, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego sprzed epidemii.

Zobacz opinie studentów i wykładowców na Facebooku WSZiB w Poznaniu

https://www.facebook.com/wszibwpoznaniu/posts/3133575536682350

 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 29 lat istnienia
 • 39 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • bezpłatne Biuro Prawne dla studentów
 • Coach i Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych

ZASADY REKRUTACJI - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Ze strony https://www.wszib.poznan.pl/dokumenty-rekrutacyjne pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.

Przygotuj pozostałe dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej

Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

OPŁATY - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/oplaty

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo.

Opłata wpisowa

 • Maj 0 zł
 • Czerwiec 0 zł
 • Lipiec 0 zł
 • Sierpień 85 zł
 • Wrzesień 85 zł

Czesne

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same, a rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo

Zarządzanie I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4800 zł
 • II rok 5400 zł
 • III rok 5400 zł

Zarządzanie II stopnia (magisterskie)

 • I rok 5100 zł
 • II rok 5400 zł

Administracja I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4500 zł
 • II rok 5100 zł
 • III rok 5100 zł

Administracja II stopnia (magisterskie)

 • I rok 5100 zł
 • II rok 5400 zł

Studia podyplomowe

 • Kadry i płace 4500 zł
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa 4500 zł
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie 4500 zł
 • Strategie i techniki sprzedaży 4800 zł
 • Lean Management 4800 zł
 • e-Biznes 4800 zł
 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI® Global R.E.P. 5200 zł
 • SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 5200 zł

Studiuj rodzinnie

Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji

KONTAKT - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

http://www.wszib.poznan.pl/uczelnia/kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Biuro Rekrutacji
ul. Robocza 4, pokój nr 3
61-538 Poznań
Godziny otwarcia:
wtorek-sobota 9.00-18.00
T: 61 835 15 11
M: 601 305 212
E: rekrutacja@wszib.com.pl