Znajdź swoje wymarzone studia w Poznaniu

Adres: ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Tel.: 61 829 40 00

  • http://amu.edu.pl

Kierunek: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Doradztwo zawodowe i personalne Edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe Edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
Edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
Kształcenie zdalne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Resocjalizacja
Socjoterapia i promocja zdrowia Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Doradztwo zawodowe i personalne Edukacja dorosłych i gerantologia Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Edukacja europejska Edukacja medialna i technologie informacyjne Edukacja przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią Edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
Komunikacja i poradnictwo społeczne Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Resocjalizacja
Socjoterapia i promocja zdrowia Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (kontynuacja) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi