Adres: ul. Brzeźnicka 3

60-133 Poznań

Tel.: 61 655-85-85, 61 655-85-71

  • http://www.wszuie.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia Dietetyka

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia Dietetyka