Adres: ul. Głogowska 26

60-734 Poznań

Tel.: 61 886-28-00

  • http://wsus.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Architektura wnętrz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wzornictwo

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wzornictwo

Opis Uczelni - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza (WSUS)

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH IM. PROF. MICHAŁA IWASZKIEWICZA (WSUS)


Wielkopolska uczelnia jest jedną z
najstarszych w regionie niepublicznych szkół wyższych, rozpoczęła swoją działalność 11-09-1997r., za zgodą Ministra Edukacji Narodowej.

Pierwotnie studenci mogli kształcić się na kierunku Zarządzanie i Marketing, jednak dynamiczny rozwój uczelni doprowadził do powstania kolejnych ofert edukacyjnych. Obecnie wśród szerokiego wachlarza kierunków, największym zainteresowaniem cieszą się „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” oraz „Wydział Artystyczny”, którego prace zdobią wnętrza gmachu uczelni.

Uczelnia stara się dopasować system edukacyjny do wymogów pracodawców, co przekłada się na łatwiejsze poruszanie się na rynku pracy dla przyszłych absolwentów wielkopolskiej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, którzy licznie zasilają szeregi redaktorów i dziennikarzy wiodących mediów, adwokatów, architektów czy zarządców modnych galerii.

Dużą grupę studentów poznańskiej szkoły wyższej stanowią słuchacze studiów podyplomowych, którzy podnoszą swoje kwalifikacje niezbędne przy poszukiwaniu korzystnego zatrudnienia, wybierając jeden z kilkunastu kierunków cenionych przez pracodawców.

Oferta edukacyjna - przykładowe kierunki - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza (WSUS)

Swoją edukacyjną przygodę na podręcznikowych studiach możemy rozpocząć na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza (WSUS) w Poznaniu. WSUS to uczelnia z wieloletnią tradycją i doświadczeniem w szkoleniu kadry na potrzeby rynku pracy.

Jej oferta edukacyjna jest bardzo rozbudowana. Na przykład na kierunku Psychologia, studenci mają możliwość zdobycia umiejętności psychologicznej diagnozy i interwencji, a także praktycznej wiedzy w zakresie psychologii klinicznej. W ramach tego kierunku oferowane są także specjalizacje, takie jak psychologia kliniczna oraz psychologia sportu.

Na Pedagogice, studenci kształcą się w zakresie profesjonalnej opieki, wychowania i edukacji, zdobywając umiejętności diagnostyczne, interwencyjne i terapeutyczne. Oferowane są tu specjalizacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, resocjalizacyjnej czy zarządzania oświatą.

Kolejnym ciekawym kierunkiem jest Resocjalizacja, gdzie studenci kształcą umiejętności związane z profilaktyką i terapią zachowań dewiacyjnych i dysfunkcyjnych, a także zdobywają wiedzę z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki społecznej i systemu prawa.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie dobrze zorganizowane studia, skuteczne metody edukacyjne oraz praktyczne podejście do przekazania wiedzy.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza (WSUS)

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza (WSUS) to unikatowe połączenie nauki i praktyki, umiejscowione w sercu Poznania. Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności społecznych, co czyni je wyróżniającym się graczem na edukacyjnej mapie miasta.

WSUS ma swoją specyfikę, jednak jest kilka uczelni w Poznaniu o podobnym profilu edukacyjnym. Najbliższymi są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM), Uniwersytet Ekonomiczny oraz Politechnika Poznańska.

UAM posiada renomowany Wydział Nauk Społecznych, który oferuje kierunki związane z socjologią, politologią i psychologią. Studentów przyciąga swoim prestiżem i różnorodnością tematyczną kierunków.

Uniwersytet Ekonomiczny natomiast, specjalizuje się w kierunkach związanych z ekonomią i zarządzaniem. W swojej ofercie ma również programy związane z socjologią biznesu.

Politechnika Poznańska oferuje kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, gdzie umiejętności społeczne są niezbędne do efektywnego zarządzania zespołami. W jej ofercie znajdują się również kursy rozwijające te umiejętności.

Ostatecznie, wybór zależy od specyfiki zainteresowań kandydata na studia. WSUS nadal pozostaje unikalnym miejscem, gdzie praktyka łączy się z teorią w zaskakująco praktyczny sposób.